DEMİRYOLU RAYLI SİSTEMLER

Türkiye’nin 2023’te Demiryolu Ray Uzunluğu 25 Bin Kilometreyi Geçecek

demiryolu-raylar

Haber Tarihi: 23.07.2020

Tüm hatlar yenilenerek, Türkiye’nin 2023’te ray uzunluğu 25 bin kilometreyi geçecek. Demiryolu taşımacılık payı yolcuda yüzde 10, yükte yüzde 15’e ulaşacak ve Türkiye demiryolunda merkez haline gelecek.

Doğal gaz ve petrol boru hatları ile enerjide transit ülke olan Türkiye, demiryollarında da Asya-Avrupa-Afrika üçgeninde önemli bir demiryolu koridoru haline gelecek. 2023’te demiryolu ray uzunluğu 25 bin kilometreyi geçecek. Tüm hatların yenilenmesi bitirilecek.

Kara ve hava yollarında altyapıyı tamamlayan Türkiye, demiryollarındaki çalışmalara ağırlık verecek. Bu doğrultuda raylı taşımacılıkta Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlaması için TCDD ile TÜBİTAK ortaklığında “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü” kuruldu. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojileri milli olarak tasarlanacak ve teknoloji transfer anlaşmaları organize edilecek. Enstitü daha emniyetli, hızlı ve verimli demiryolu taşımacılığı için yeni teknolojiler geliştirecek.

Demiryolu Sanayisi Geliştirilecek

Teknolojik atılıma paralel olarak ise demiryolu ağı genişleyecek. 2023 ve 2035 hedefleri doğrultusunda yüksek hızlı ve konvansiyonel demiryolu projeleri hayata geçirilecek, mevcut yolların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu, demiryolu ağının üretim merkezleri ve limanlara bağlanması, özel sektörle birlikte ileri demiryolu sanayi geliştirilecek.

Söz konusu hedefler doğrultusunda Türkiye, yüksek hızlı tren ağlarını giderek artırıyor. Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolu hattının Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak kesimi ile Ankara-Bursa hattı 2020’de Uşak-Manisa-İzmir kesimi ise gelecek yıl işletmeye açılacak. Türkiye’nin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde çift hatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefinden hareketle, 1213 km olan yüksek hızlı ile hızlı demir yolu hattının 12915 km’ye, 11497 km konvansiyonel demiryolu hattı 2023’e kadar 11497 km’den 12293 kilometreye çıkarılacak. Böylece 2023’te toplam demiryolu ray uzunluğu 25 bin kilometreyi geçecek. Tüm hatların yenilenmesi bitirilecek. Demiryolu taşımacılık payı yolcuda yüzde 10, yük taşımacılığında yüzde 15’e ulaşacak.

Hızlı Tren Hatlarına Yeni 6 Bin Km Ray Döşenecek

2023-2035 yılları ise çelik altyapıya yeni kilometreler dahil edilecek. Bu dönemde 6 bin km ilave hızlı demiryolu yapılarak demiryolu ağı 31 bin kilometre olacak. Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemleri geliştirilecek. Boğazlar ve Körfez geçişlerinde demiryolu hat ve bağlantıları bitirilerek Asya-Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli bir demir yolu koridoru olacak. Demiryolunun yük taşımacılığında payı yüzde 20’ye, yolcuda yüzde 15’e çıkacak. 


Tüm DEMİRYOLU RAYLI SİSTEMLER haberleri için tıklayınız.
Top