RÖPORTAJ & BAŞARI HİKAYELERİ

ARUS, Yerlileştirme İşbirliği Çalıştayı

arus_yerlilestirme_r5

Haber Tarihi: 24.05.2019

Dr. İlhami Pektaş

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile birlikte OSTİM’de Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) Çalıştayı düzenledi.

Bu çalıştaya ARUS yöneticileri, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Samsun Belediyesi yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SİP daire başkanı Hande Ünal ve Ulaştırma Dairesi Başkanı İsmail Aktaş, Bozankaya ve Durmazlar firma yetkilileri ve ARUS üyesi 100 firma katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne SİP kapsamında alımı yapılacak olan 11 adet tramvay için yüzde 70 yerli katkı şartı ve milli marka olması isteniyor. ARUS üyesi Durmazlar ve Bozankaya firmaları, yüzde 70 yerli katkı ve Milli marka şartını yerine getirmek için Anadolu’nun dört bir yanından gelen 100 ARUS üyesi firma ile OSTİM OSB Konferans Salonunda 500 adet  ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. ARUS üyeleri, Durmazlar ve Bozankaya firmalarının yetkililerine, ürünleri ve üretim kabiliyetlerini anlatarak yerlileştirme sürecine katılma isteklerini dile getirdiler.

Bilindiği gibi 7 Kasım 2017 tarih ve 30233 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Teleferik, füniküler, monoray, metro, tramvay ve tüm raylı sistemler ihalelerinde  en az yüzde 51 yerli malı kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenleme ile “Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri"nin Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulduğu ve bu çerçevede; "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri SİP (Sanayi İşbirliği Projeleri)’nde uygulanacak usul ve esaslar”ın Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendiği ve "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" , 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı onaylanmıştır.

Kamu alımlarında yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi ve kullanılmasına yönelik Sanayi İşbirliği Programı (SİP), kamu ve belediyelerin tüm ihalelerinde yerli malının artırılması için uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye’de 2035 yılına kadar Savunma ve Havacılık, Ulaştırma, Enerji, Sağlık, Haberleşme Teknolojileri, Tarım ve İş makinaları sektöründe yaklaşık 700 milyar Euro’luk kamu alımı yapılması planlanıyor. Bu alımlarda en az % 51 yerli katkı şartı getirilse en az 360 milyar Euro ülke sanayisinde kalır. Birde ihalelerde yerli katkı şartına ilaveten nihai ürünün tasarım, lisans hakları ile milli marka olması sağlanırsa ülkemiz sanayisi gelişmiş Dünya ekonomileri arasında yerini alır. Böylece cari açık ve işsizlik sorunu da önlenmiş olur.


Tüm RÖPORTAJ & BAŞARI HİKAYELERİ haberleri için tıklayınız.
Top