RÖPORTAJ & BAŞARI HİKAYELERİ

GSI SLV-TR, 2008’den Beri Türkiye’de Hizmette

gsi_ozgurakcam_s15_sayfa48

Haber Tarihi: 05.03.2017

GSI SLV-TR; Alman Kaynak Cemiyeti’ne (DVS) ait GSI SLV* şirketinin Türkiye ayağı olarak 2008 yılında Ankara’da kurulmuştur. GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi Ltd. Şti. Şirket Müdürü Özgür Akçam verdikleri hizmetler hakkında bilgiler verdi. 

RailwayTurkey: Kaynak teknolojilerinde ülkemiz hangi konumda? 

Özgür Akçam: Kaynak tekniğinin önemi ülkemizde gittikçe artmaktadır. Özellikle enerji yatırımları, otomotiv ve demiryolu araçlarının üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa ve civarındaki ülkeler içerisinde gerek demiryolları ve demiryolu araçları ve gerekse enerji yatırımları bakımından en önde gelmektedir. Bu sektörlerin temel üretim prosesi ise kaynak tekniğidir. Çünkü hem üretimin hem de üretim sonrası işletmenin sağlıklı ve güvenli yapılması, kaynak uygulamalarının doğru yapılması ile birebir ilgilidir. Kaynaklı üretimin kalitesinin sonradan yapılacak kontrollerle güvence altına alınması mümkün değildir. Bu nedenle de kaynak, “özel proses” olarak sınıflandırılmıştır. Yani üretimin her aşamada denetim altında ve uzmanlarca yapılması gereklidir. Dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmaların uzman kişi ve kuruluşların denetimi altında olması hayati öneme sahiptir. 

Ülkemizde ne yazık ki yeterli uzmanlığa sahip olmayan kişi ve kuruluşların, bazı önemli projelerde denetim/gözetim çalışmaları yaptığı görülmektedir. Özellikle hızlı tren projeleri gibi çok sayıda insanın hayatını etkileyecek konularda uzmanlığa büyük önem verilmesi ve üreticilerin, uzman kadrolarla denetlenmesi büyük öneme sahiptir. 

RailwayTurkey: GSI’nin kurumsal kimliği hakkında bilgi verir misiniz? 

Özgür Akçam: GSI SLV-TR, 2008 yılında Türk – Alman ortaklığı şeklinde kurulmuştur. Ancak, temsilcilik şeklindeki çalışmalarımız ise 1995 yılından bu yana yürütülmektedir. Ortaklığın Alman tarafı, kaynak tekniği alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından Alman Kaynak Cemiyeti’ ne (DVS) ait GSI SLV* şirketidir. 

* Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH 

RailwayTurkey: Verdiğiniz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? 

Özgür Akçam: Çalışma alanlarımızı ana hatları ile 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 1. Eğitim hizmetleri,
 2. Mühendislik Hizmetleri ve
 3. Belgelendirme hizmetleri.

Hizmetlerimizi aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz.

 1. Eğitim Hizmetleri:

Firmamız sahip olduğu bilgi ve deneyimi kaynak teknolojisi ve ilgili alanlarda verdiği eğitimler ile sektör ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda hem uluslararası geçerlilikte diploma programları düzenlenmekte, hem de gereksinim duyulan konularla ilgili deneyim paylaşımı seminerleri yapılmaktadır.

Diploma eğitimlerimiz, Uluslararası Kaynak Enstitüsü’nün (IIW) yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmekte ve başarılı olan katılımcılarımıza bu eğitimler sonunda uluslararası geçerlilikte diplomalar verilmektedir. Uluslararası diploma eğitimlerimiz şunlardır:

 • Uluslararası Kaynak Mühendisliği (IWE),
 • Uluslar arası Kaynak Teknikerliği (IWT)
 • Uluslararası Kaynak Uzmanlığı (IWS)
 • Uluslararası Kaynak Muayene Personeli (Enspektörler) / Sebiye B-S-C 

Firmaların gereksinim duyduğu alanlarda uzmanlarımızca seminerler verilmektedir. 

 1. Mühendislik Hizmetleri

Firmamız standart kaynak mühendisliği hizmetlerinin yanı sıra, tasarım, tasarımdan üretime geçiş (tasarımız gözden geçirilmesi ve prototip) ve üretim aşamalarında da ileri düzey mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

İleri düzey mühendislik hizmetlerimiz kısaca; kaynaklı tasarım, üretimin iyileştirilmesi, üretilebilirlik analizi, mekanizasyon, robot uygulamaları ve kontrol yöntemleri ile altyapı gereksinimlerini (altyapı iyileştirmeleri) içermektedir.

Standart kaynak mühendisliği hizmetlerimizi ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Kaynak Yöntemi Onayları (WPQR) 

Kaynak uygulamalarının güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan yöntem onayı çalışmaları (WPQR / WPAR) TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında yapılmaktadır.

 • Kaynak Mühendisliği ve Gözetim: 

Aşağıda tanımlı hizmetler deneyimli uzmanlarımız tarafından ve uygulama standartlarının ve/veya şartnamelerin gereklerine bağlı olarak verilmektedir.

 • İmalat ve montaj süresince kaynak ve bağlantılı işlerin gözetimi/denetimi (3. taraf -3rd party- gözetim hizmetleri),
 • Kaynakçı ve kaynak operatörü testleri, sertifikalandırılması ve kabulü,
 • Çelik yapıların son kabulü,
 • Korozyondan koruma işlemlerinin gözetimi/denetimi
 • Genel Kaynak Mühendisliği
 1. Belgelendirme Hizmetleri:

Belgelendirme çalışmalarımız, firma belgelendirmeleri ve personel (kaynakçı) belgelendirmeleri şeklide iki alt başlık altında toplanabilir.

Firma belgelendirmeleri:

Firmamız; Demiryolu araçları üretimi, Çelik ve Alüminyum yapılar ve genel kaynaklı imalat alanlarında ülkemizdeki ilk belgelendirme çalışmalarını yapan kuruluştur. 1995 yılından bu yana sürdürülmekte olan ilkeli çalışmalarımız sonucunda GSI SLV belgeleri sektörde yüksek saygınlık kazanmıştır.

Belgelendirme çalışmalarımız TÜRKAK akreditasyonumuz ve uluslararası kuruluşlar tarafından sahip olduğumuz aşağıdaki yetkilendirmeler kapsamında yapılmaktadır:

 • NANDO[1] / Notified Body – Yetkilendirilmiş Kuruluş-,
 • ECWRV[2] / MCB – Üretici Belgelendirme Kuruluşu – (Türkiye’ deki tek yetkili kuruluş GSI SLV-TR’ dir) 

            Belgelendirme yaptığımız alanlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:

 • EN 15085-2:Demiryolu araçları ve komponentlerinin kaynağı -  Kaynaklı imalat yapan işletmeler için kalite gereksinimleri ve belgelendirme

Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının kaynaklı üretimi, bakımı ve onarımı için bu alanlarda çalışacak firmaların belgelendirilmesi için hazırlanmış bir standarttır.

Belgelendirme işlemleri GSI SLV-TR tarafından ECWRV kurallarına uygun olarak yapılır ve sertifika almaya hak kazanan firmalar “www.en15085.net” web adresinde yayımlanır.

 • EN 1090-1:Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları: Yapısal komponentlerin uygunluğunun değerlendirilmesi

Çelik ve Alüminyum yapıların üretimi ve bu yapıların CE işaretlemesinin yapılması için gerekliliklerin tanımlandığı bir standartlar dizisidir.

GSI SLV-TR gerek uluslararası (NANDO), gerekse ulusal (Çevre ve Şehircilik bakanlığı) tarafından yetkilendirilmiş kuruluş (Notified Body / No-Bo) olarak tanınmıştır.

Firmamız tarafından yapılan denetimler sonucunda belge almaya hak kazanan firmalar ayrıca “www.en1090.net” web adresinde yayımlanmaktadır.

 • ISO 3834:Kaynaklı üretim yapan işletmeler için Kalite Yönetimi Sistemi

Kaynaklı üretim yapan işletmeler için tasarlanmış bir kalite yönetim sistemidir. EN 15085, EN 1090 gibi uygulama alanlarının da gerektirdiği bir sistemdir. Her iki belgenin alınabilmesinin ön şartlarından birisi, işletmenin ISO 3834 standardına uygun bir kalite sistemine sahip olması gereğidir.

GSI SLV-TR bu alandaki belgelendirme çalışmalarını TÜRKAK akreditasyonu ile sürdürmektedir.

Personel (kaynakçı) belgelendirmeleri

Kaynakçılar ilgili standartlarda sınava alınarak başarılı olanlar sertifikalandırılırlar. Yapılan belgelendirme çalışmalarında TÜRKAK tarafından akredite belge verilmektedir.

RailwayTurkey: 2016 yılınız nasıl geçti? 

Özgür Akçam: 2016 yılı içerisinde özellikle Uluslararası Kaynak Mühendisliği ve Uluslararası Kaynak Enspektörlüğü programlarında önemli artışlar görüldü. Programlarımıza duyulan ilginin artış göstermesindeki temel nedenler; eğitim niteliğinin yüksekliği ve dolayısıyla GSI SLV-TR mezunlarının sektörde tercih edilmesidir. 

2016 yılı içerisinde bizi memnun eden diğer bir gelişme ise, özellikle büyük demiryolu araçları üreticilerinin, gerek hizmet içi eğitimlerinde ve gerekse belgelendirme hizmetlerinde kuruluşumuzu seçmesi olmuştur. Bunda, bu önemli firmalar ve sektör içerisinde GSI SLV-TR markasının firmalara kattığı katma değerin ve saygınlığın etkili olduğunu düşünüyoruz. 

2016 yılı içerisinde firmamız tarafından düzenlenmiş olan deneyim paylaşımı seminerlerine büyük ilgi duyulmuştur. 

RailwayTurkey: 2017 yılından beklentileriniz nelerdir? 

Özgür Akçam: GSI SLV-TR çalışmakta olduğu alanda ülkemizdeki ilkleri gerçekleştiren firma olmuştur. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde özellikle korozyondan koruma ve yapıştırma alanlarında çalışmalarımıza hız vermeyi planlıyoruz. Bu çerçevede ön hazırlıklar ve uluslararası anlaşmalar tamamlanmıştır. 

Bununla birlikte eğitim ve belgelendirme çalışmalarımıza da yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

[1] NANDO: New Approach Notified and Designated Organisations

[2] ECWRV / MCB: European Community for Welding of Railway Vehicles / Manufaturer Certification Body


Tüm RÖPORTAJ & BAŞARI HİKAYELERİ haberleri için tıklayınız.
Top