ŞİRKET & ÜRÜN

MiniProf Tam Temas Profili Ölçümleri

miniprof-3

Haber Tarihi: 18.11.2019

MiniProf Tam Temas Profili Ölçümleri!

- Bir ölçümden çok daha fazlası! 

MiniProf ölçüm sistemleri, küresel demiryolu sektöründeki tekerlek, ray, fren, anahtar ve enine kesit profillerini kontrol ve analiz eden yüksek hassasiyetli, tam temaslı profil ölçüm araçlarıdır. Taşınabilir küçük MiniProf cihazları, profili tek seferde 5 saniyeden daha kısa bir sürede ölçer ve dünya pazarında bulunan en iyi hassasiyeti, 9-11 µm sunar. 

Bir MiniProf ölçümü, bıçak keskinliğindeki ölçüm tekerleğinin, tüm ölçüm işlemi sırasında profil yüzeyine doğrudan temas sağladığı güvenilir tam temas ölçüm prensibine dayanmaktadır. 

Tam temas noktası, ölçümün yalnızca profilin kir, yağ gibi kalıntılarını içerebilecek temassız bir görsel varsayıma göre değil, gerçek profil yüzeyine göre yapılmasını sağlar. Tam temas halinde, ölçüm tekerleği yağ ve tabakaları keser ve bu sayede kir ve yağ ile ilgili endişeler en aza indirilir. Ek olarak, temassız ölçüm prensibine ciddi bir zorluk yaratabilecek yansıtıcı yüzeyler, tam temaslı bir MiniProf ölçümünü etkilemez. 

MiniProf sistemlerinin yüksek hassasiyeti ile önemli tam temas ölçüm prensibi bir araya geldiğinde oluşan kombinasyon, beraberindeki Envision yazılımının sonraki adım analizi için, ideal ve güvenli bir temel görevi gören anlık, kesin ve güvenilir profil ölçümleri oluşturur. 

Android sistemlerde kullanılan MiniProf Criterion uygulaması, sahada güvenli veri toplama süreci için kullanımı kolay, düşük maliyetli ve güvenilir bir temel oluşturur. Bu süreç için Android sistemine sahip herhangi bir modern akıllı telefon kullanılabilir. Toplanan veriler Criterion yazılımında görüntülenebilir ve kolayca MiniProf Envision yazılımına aktarılabilir. Envision kolay ve geniş kapsamlı ölçüm-sonrası analizi için kullanılan tam ve son derece güçlü bir yazılım araç kutusudur ve hesaplama, değerlendirme ve görselleştirme gibi süreçler için çok sayıda fırsat sunmaktadır. 

Demiryolu sektöründe uluslararası alanda 25 yıllık deneyime sahip olan ve küresel olarak binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen MiniProf, tüm dünyada satın alma, bakım, araştırma, kalite ve güvenlik bölümlerinde önemli, proaktif ve ekonomik kararlar alınması için güçlü ve güvenilir bir temel sunmaktadır. 

MiniProf - Bir ölçümden çok daha fazlası! 

MiniProf full contact profile measurements!

-Much more than a measurement! 

The MiniProf measuring systems are high-precision, full-contact profile measuring tools for monitoring and analyzing the cross-sectional profiles of wheels, rails, brakes, switches and crossings in the global railway industry. The small handheld MiniProf devices measure the profile in one single measurement in less than 5 seconds and offer the absolute best accuracy, 9-11 µm, available on the world market. 

A MiniProf measurement is based on the reliable full contact measuring principle, where a knife-sharp measuring wheel provides constant direct contact to the profile surface during the complete measuring process. 

The full contact point ensures that the measurement is based on the actual profile surface and not just on a non-contact visual assumption of the profile which could include remains of dirt, oil etc. With full contact, concerns about dirt and oil are minimized as the measuring wheel cuts through grease and layers. In addition, reflective surfaces, which can be a severe challenge to the non-contact measuring principle, does not affect a full contact MiniProf measurement at all. 

In combination, the high accuracy of the MiniProf systems and the important full contact measuring principle, generate instant, exact and reliable profile measurements, which serve as an ideal and secure base for later analysis in the accompanying Envision software. 

The MiniProf Criterion app for Android constitutes an easy-to-operate, cost-efficient and reliable base for safe data collection in the field. Any modern Android smart phone can be used. The collected data can be viewed in the Criterion software and is easily transferred to the vast MiniProf Envision software. Envision is a full and extremely powerful software toolbox for easy as well as in-depth post measurement analysis and contains numerous opportunities for calculations, evaluation and visualization etc. 

With more than 25 years of international experience in the railway industry and thousands of global users, MiniProf provides a strong and reliable foundation for making important, proactive and economic decisions in purchase, maintenance, research, quality and safety departments all over the world. 

MiniProf - Much more than a measurement! 

miniprof@greenwood.dk

www.greenwood.dk


Tüm ŞİRKET & ÜRÜN haberleri için tıklayınız.
Top